BẢO HIỂM XE Ô TÔ

Bảo hiểm xe ô tô

Là phương tiện vận chuyển tiện lợi và cũng là tài sản có giá trị kinh tế lớn, chiếc xe ôtô của bạn cần được bảo hiểm!
Khi những rủi ro không may như tai nạn, mất cắp, cháy nổ bất ngờ xảy ra trên đường, bạn sẽ cần đến sự trợ giúp và tư vấn ngay lập tức từ Trung tâm TRỢ GIÚP KHẨN CẤP 24/24. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp bạn an tâm kiểm soát tài chính đối với những thiệt hại vật chất và nhân mạng xảy ra do những tai nạn bất ngờ ngoài sự kiểm soát.

1.PHẠM VI BẢO HIỂM

Bảo Hiểm sẽ bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm những thiệt hại vật chất xe ÔTô xảy ra do:
a.  Những tai nạn bất ngờ, bất khả kháng trong những trường hợp: Đâm va, lật, đổ, rơi; Hoả hoạn, cháy, nổ; Bị các vật thể khác rơi hoặc va chạm vào;
b.  Những tai hoạ bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh (trực tiếp), động đất, mưa đá, sóng thần;
c.  Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe ÔTô.

2.GIÁ TRỊ XE ĐƯỢC BẢO HIỂM

Giá trị xe là giá trị thị trường ước tính tại thời điểm tham gia bảo hiểm do Người Được Bảo Hiểm ấn định và lựa chọn tham gia bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trị xe để được bồi thường theo Điều 16 dưới đây.

3.BỒI THƯỜNG TỔN THẤT 

Theo quyền lựa chọn của mình, Bảo Hiểm chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, phục hồi, hay thay thế xe ÔTô hay bất kỳ bộ phận bị tổn thất nào của xe hoặc trả tiền cho Người Được Bảo Hiểm để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác định được chi phí sửa chữa, khắc phục thiệt hại có thể phải trả.
Trường hợp Bảo Hiểm chấp nhận bồi thường thay mới (bộ phận hư hỏng hoặc toàn bộ xe) thì những bộ phận hư hỏng hoặc xác xe thuộc quyền sở hữu của Bảo Hiểm; hoặc thu hồi giá trị còn lại của xác xe theo tỷ lệ giữa số tiền bồi thường của Bảo Hiểm và giá trị thực tế của xe (trường hợp bảo hiểm dưới giá trị, bảo hiểm trùng hoặc có sự tham gia bồi thường của Bên thứ ba).
a.  Bồi thường tổn thất bộ phận:
(i)   Trường hợp xe được bảo hiểm với Số tiền bảo hiểm bằng hoặc thấp hơn giá trịxe thì số tiền bồi thường của Bảo Hiểm được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm và giá trị xe khi tham gia bảo hiểm;

(ii)      Trường hợp xe được bảo hiểm trên giá trị thực tế thì Bảo Hiểm bồi thường theo giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị tai nạn;
(iii)  Trong quá trình sửa chữa, khắc phục thiệt hại, nếu phải thay thế bộ phận mới thì số tiền bồi thường tối đa của Bảo Hiểm không vượt quá giá trị thực tế của bộ phận đó ngay trước khi xe bị thiệt hại;
(iv)  Bảo Hiểm bồi thường toàn bộ chi phí sơn lại xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tai nạn gây ra theo cách tính tại điều 3.a.(i);
b. Bồi thường tổn thất toàn bộ:
Xe được coi là tổn thất toàn bộ trong các trường hợp sau:
(i)   Xe bị thiệt hại trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi để đảm bảo lưu hành an toàn hoặc chi phí phục hồi bằng hoặc lớn hơn giá trị thực tế của xe ngay tại thời điểm xảy ra tai nạn;
(ii)   Xe bị mất cắp, mất cướp (có kết luận điều tra của cơ quan chức năng).
Số tiền bồi thường toàn bộ bằng giá trị thị trường hiện hành của xe vào thời điểm xảy ra tai nạn nhưng không vượt quá Số tiền bảo hiểm do Người Được Bảo Hiểm lựa chọn tham gia bảo hiểm.
c.  Các Chi phí:
Bảo Hiểm sẽ thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất.
Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của Bảo Hiểm (bao gồm cả chi phí) trong một vụ tai nạn không vượt quá Số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

4.CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ

Bảo Hiểm sẽ không chịu trách nhiệm thanh toán đối với:
a. Số tiền đầu tiên của mỗi và mọi tổn thất là Mức miễn thường như ghi trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm và/hoặc Hợp Đồng Bảo Hiểm;
b. Hỏng hóc do sử dụng, hỏng hóc do khuyết tật hoặc tổn thất do sửa chữa hoặc trong quá trình sửa chữa (gồm cả chạy thử), hay
Hao mòn, lão hoá, giảm giá trị do quá trình sử dụng (cho mục đích của Quy Tắc Bảo Hiểm này, các giá trị giảm này được hiểu là “khấu hao” và được tính theo tỷ lệ giữa Số năm sử dụng thực tế (từ năm sản xuất đến thời đểm xảy ra tai nạn)/ Số năm qui định niên hạn sử dụng và tỷ lệ này không vượt quá 70%);

c.  Hư hỏng về điện, các bộ phận thiết bị, máy móc mà không phải do tai nạn nêu tại Điều 14 trên đây;
d. Hư hỏng về điện hoặc động cơ do xe hoạt động trong vùng đang bị ngập nước;
e. Thiệt hại đối với săm lốp trừ khi thiệt hại này xảy ra do cùng nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một tai nạn;
f. Mất cắp bộ phận xe;
g. Mất toàn bộ xe do hành vi lừa đảo, chiếm dụng, tranh chấp dân sự;
h. Thiệt hại phát sinh khi Người điều khiển xe trong tình trạng bị ảnh hưởng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác gây ra tai nạn.

Quý khách vui lòng liên hệ để được biết thêm chi tiết và tư vấn tận tình!

Chúc quý khách lái xe an toàn!

Facebook Comments

Tin Liên Quan